customers icon گزارش‌ساز

product1

این محصول ابزاری بسیارکارآمد برای تهیه گزارشهای متنوع و دلخواه موردنیاز کلیه سطوح سازمانی ،ازمجموعه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی مختلف سازمان می باشد. این ابزار قابلیت پشتیبانی انواع پایگاه داده ای متداول شامل Sql Server,Oracle,Access,ODBC Support را دارا می باشد.

لیست قابلیت‌ها:
 • قابلیت تعریف مدلهای داده ای براساس چندین بانک اطلاعاتی
  • قابلیت تعریف روابط بین جداول مستقل از بانک اطلاعاتی
   • قابلیت مدیریت فرهنگ داده ای به کمک واکشی از پایگاه داده ای
    • امکان همگام سازی فرهنگ داده ای با توجه به تغییرات پایگاه داده ای
     • انعطاف پذیری بالا در نحوه طراحی گزارشات
      • استفاده از آخرین تکنولوژی ساخت گزارشات تحت عنوان RDL(Report Definition Language)
       • دارای کلیه ویژگیهای تعریف یک گزارش شامل : گروه بندی، مرتب سازی،محدود سازی و فرمت بندی
        • قابلیت بومی سازی(Customizing) گزارش توسط هر کاربر طبق نیاز و سلیقه خویش
         • دارای دومحیط مجزای طراحی و اجرا جهت ساده سازی محیط کاربران
          • امکان تعریف قاعد ه براساس اطلاعات پایگاه داده در زمان اجرا ویا سایرشرایط محیطی برای هریک از ویژگیهای جعبه ابزار طراحی ،به عنوان مثال شرط نمایش یک کنترل
           • امکان تعریف استیلهای نمایشی ، و استفاده از آن درگزارشات جهت زیباسازی خروجی
            • محیط طراحی کاربرپسند مبتنی بر Drag&Drop
             • امکان ذخیره سازی گزارشات محلی شده به تفکیک هر کاربر
              • امکان تعریف ارتباط بین جداول بنا به نیازاطلاعاتی گزارش
               • امکان دسته بندی درختی گزارشها
                • پشتیبانی ماتریس، جدول ضربدری(Cross tab) وهمه کنترلهای استاندارد
                 • قابلیت پیش نمایش جهت تسهیل طراحی گزارش
                  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی به شکل افقی و عمودی
                   • قابلیت کنترل امنیت واکشی اطلاعات با توجه به کاربر و سطح سازمانی به شکل پارامتریک
                    • قابلیت استخراج اطلاعات به محیط های استاندارد نظیر Excel, Access, XML, Word
                     مشتریان