customers icon فرم‌ساز

product1

مشخصات:
 • ابزار طراحي پايگاه داده : ابزاري براي طراحي پايگاه داده توسط مدير سيستم
  • امکان تعریف پایگاه داده و جداول و روابط تعریف شده در آن در محیطی کاربر پسند و ساده اما جامع
  • امکان پشتیبان گیری و بازسازی پایگاه داده ی تعریف شده
  • امکان استخراج ابر داده ي يک پايگاه داده ي موجود روي SQL Server
 • ابزار طراحي فرم و جريان : ابزاري براي تعريف و طراحي پروژه ، فرم و جريان توسط مدير سيستم:
  • امکان تعریف پروژه و افزودن فرم به پروژه با يکي از چهار نوع کاربری زير
  • لیست ساده : نمايش ليست داده هاي يک جدول و جدول هاي مرتبط با آن با امکان جستجو در ليست
  • لیست پایه پیرو: نمايش ليست جدول پايه (Master) و ليست يا ليست هاي جداول پيرو (Detail) آن
  • مدیریت داده : فرمي براي اضافه ، حذف و ويرايش کردن داده هاي يک جدول
  • مدیریت داده های پیرو : فرمي براي اضافه ، حذف و ويرايش کردن داده هاي يک جدول پيرو
  • امکان تعیین جدول/هاي مرتبط با فرم و تعریف عملیات قابل انجام توسط کاربر نهایی روی داده ها
  • امکان ساخت خودکار و گام به گام فرم توسط Wizard
  • امکان طراحي خودکار فرم توسط Wizard بر اساس نوع کاربري و جدول انتخاب شده برای فرم
  • امکان طراحی فرم درمحیطی کاربر پسند ،استاندارد و پيشرفته با استفاده ازکنترل هاي متنوع ، جامع و از پيش آماده شده به کمک ماوس(Drag & Drop) و صفحه کلید
  • امکان تعريف جريان براي حرکت فرم ها در کارتابل کاربران مختلف براساس داده هاي وارد شده توسط کاربر
  • امکان تعريف کاربر ، فرم عملياتي و فرم يا فرم هاي فقط خواندني براي هر گام جريان
  • امکان تعريف دسترسي کاربران پروژه در چهار سطح مختلف : 1- دسترسي به پروژه 2- دسترسي به فرم يا جريان 3- دسترسي به عمليات تعريف شده براي فرم 4- دسترسي به داده هاي فرم
 • محيط کاربري نهايي : محيطي کاربر پسند براي استفاده کاربر نهايي از حاصل طراحي هاي مدير سيستم
  • نمایش فرم های طراحی شده در محیط وب با واسط کاربری زیبا و کارآمد و پوشش دهنده ی همه ی نیازمندی های مدیریت داده ها که برای کاربر نهایی مطرح می باشد
  • امکان اضافه کردن پيوست (فايل ،عکس و ..) به هر رکورد داده
  • امکان ارجاع فرم به کاربر ديگر
  • امکان شخصي سازي موقعيت ، رنگ و.... اجزاي صفحه براي هر کاربر نهايي روي هر نوع کاربري فرم
مشتریان