customers icon مدیریت مشتریان

product1

یک سیستم برای گرد آوری و یک پارچه سازی اطلاعات ، فعالیت ها و فرآیند های مرتبط با مشتریان و تامین کنندگان و شرکای تجاری و سازمان های زیر مجموعه، برای تجزیه و تحلیل و بهره برداری موثر و هدف مند از آنها است. ما در فرایند ارتباط با مشتری ، وفاداری مشتریان در ارتباط هستیم . CRM این امکان را در اختیار سازمان قرار می دهد تا فرصت های بالقوه در ارتباط با مشتریان به منبع در آمد تبدیل کند.

سیستم اطلاعاتی انبار با كاربردهایی نظیر:
 • ردیابی تماسهای مشتریان با شرکت و کارشناسان پشتیبانی با استفاده از امکانات تلفن سانترال
  • ثبت و ردیابی مراجعات حضوری کارشناسان پشتیبانی و دریافت نتیجه کارهای انجام شده برای مشتریان
   • ثبت و مدیریت هزینه های رفت و آمد کارشناسان پشتیبانی در هنگام مراجعه به مشتری
    • ثبت و مدیریت قراردادهای پشتیبانی
     • تهیه گزارشات متنوع از اطلاعات موجود مثل هزینه ها و درآمد های مربوط به یک مشتری
      مشتریان