customers iconسیستم‌های پایه

product1

مدیریت کاربران

این سیستم وظیفه مدیریت کاربران، امنیت و امور مشترک سایر سیستمها را بصورت متمرکز و یکسان بر عهده دارد. این امر علاوه بر آنکه امکان یکبار ورود به سیستم(Single sign-in) توسط کاربران عادی و مدیریت متمرکز کاربران و امنیت توسط راهبر(Administrator) را فراهم می­سازد، سرویسی فراهم می­آورد که برنامه های مستقل فارغ از اجرا شدن در پوسته بتوانند از تمامی این امکانات بهره­مند شوند. مهم­ترین امکانات این سیستم بقرار ذیل می­باشد...

product1

پوسته اجرایی

سیستم های شرکت با گرفتن ایده از سیستم های یکپارچه نظیر ERPها دارای قابلیت جالبی هستند که علاوه بر اینکه به تنهایی قابل اجرا هستند، امکان مجتمع سازی و اجرای همه آنها در قالب یک پوسته اجرایی وجود دارد، که علاوه بر فراهم­سازی امکانSSO(Single sign-in) کاربر را در دسترسی به امکانات سیستم های مختلف کمک می­کند. با این امکان، کاربران برنامه پوسته را اجرا مي­کنند و سایر سیستم ها توسط پوسته بار می­شوند. پوسته فقط يک بستر براي اجرا و به عرضه گذاردن قابليتهاي ساير سیستم هاي شرکت است. سیستم هاي ديگر که از شل بعنوان سکوي اجرا استفاده مي­کنند، بعنوان Plugin شناخته مي­شوند. پوسته(Shell)، وظایف ذیل را بر عهده دارد...

product1

گزارش‌ساز

این محصول ابزاری بسیارکارآمد برای تهیه گزارشهای متنوع و دلخواه موردنیاز کلیه سطوح سازمانی ،ازمجموعه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی مختلف سازمان می باشد. این ابزار قابلیت پشتیبانی انواع پایگاه داده ای متداول شامل Sql Server,Oracle,Access,ODBC Support را دارا می باشد.

product1

فرم‌ساز

ابزار طراحي پايگاه داده : ابزاري براي طراحي پايگاه داده توسط مدير سيستم - ابزار طراحي فرم و جريان : ابزاري براي تعريف و طراحي پروژه ، فرم و جريان توسط مدير سيستم - محيط کاربري نهايي : محيطي کاربر پسند براي استفاده کاربر نهايي از حاصل طراحي هاي مدير سيستم