customers icon مدیریت کاربران

product1

این سیستم وظیفه مدیریت کاربران، امنیت و امور مشترک سایر سیستمها را بصورت متمرکز و یکسان بر عهده دارد. این امر علاوه بر آنکه امکان یکبار ورود به سیستم(Single sign-in) توسط کاربران عادی و مدیریت متمرکز کاربران و امنیت توسط راهبر(Administrator) را فراهم می­سازد، سرویسی فراهم می­آورد که برنامه های مستقل فارغ از اجرا شدن در پوسته بتوانند از تمامی این امکانات بهره­مند شوند. مهم­ترین امکانات این سیستم بقرار ذیل می­باشد:

مشخصات
 • مدیریت واحدهای سازمانی(چارت)
  • مدیریت گروههای امنیتی و سطوح دسترسی آنها
   • مدیریت کاربران و سطوح دسترسی آن‌ها
    • مدیریت گروههای فرستنده و گیرنده برای گروه­بندی فرستندگان و گیرندگان نامه
     • مدیریت فرستندگان و گیرندگان نامه
      • پیام عمومی
       • دفترچه تلفن
        • تنظیمات سیستم
         • تنظیمات کاربران
          • تعویض کاربر یا واحد سازمانی و قفل برنامه
           مشتریان